Afslibning af trægulve

Specialister i gulvafslibning

Afslibning

Hbgulve har et team af gulvteknikere, der kun beskæftiger sig med gulvafslibning.
Dette sikrer kunden en stor erfaring og ekspertise på området.

Afslibning af alle typer trægulve

Vi har investeret i den sidste nye teknologi inden for gulvslibemaskiner udstyret med den allerbedste udsugning, hvilket er til stor hjælp for vores kunder, da det reducerer støvgenerne til et absolut minimum. Vores moderne maskiner gør, at vi kun afsliber et absolut minimum af gulvet.


At have de absolut bedste maskiner og specialiserede folk til opgaven er væsntligt, da de fleste parketgulve har et slidlag på 4 mm - dette sætter begrænsninger for hvor meget der kan slibes af gulvet.


Når vi har afslebet et gulv for en kunde, forestår vi som regel også den efterfølgende overfladebehandling. og selvfølgelig også de yderligere opgaver, der måtte være, som afmontering og genmontering af lister, gerigter, inventar o.lign. Vi afleverer derfor et færdigt gulv klar til brug.


Vi udfører også mere specielle slibeopgaver, som eksempelvis afslibning af trapper og trappeløb. Specialopgaver bliver som regel håndafslebet, og arbejdet udføres på timeløn, medmindre andet er aftalt.

Polering, afrensning og mattering

Polering og afrensning

Trænger gulvet til opfriskning eller generel vedligeholdelse klarer vi også dette.

Vores medarbejdere har stor erfaring med afrensning, mattering og polering af forskellige gulvtyper og ovefladebehandlinger.