Måling af fugt

Fejlfinding

Hbgulve har stor erfaring og viden inden for fejlfinding i trægulve og gulvkonstruktioner og kan med specielle måleinstrumenter finde frem til fejl og fejlårsager, som synes usynlige eller skjulte. Når fejl og årsag er fundet, er vi gerne behjælpelige med løsningsforslag og evt. afhjælpning af problemet.

Udskiftning af planker og stave

Optagning planke

Vi har, med udgangspunkt i vores erfaring og specialviden, udviklet en metode til udskiftning af hele planker og stave i parketgulve. Et sådant ”indgreb” er i høj grad en tillidssag, da det kræver specielt værktøj og stor faglig ekspertise, præcision og omhu at udføre disse opgaver på tilfredsstillende vis.

Hjemme på værkstedet gøres et stort arbejde for at fremskaffe og udvælge den bedst egnede planke / stav, således at den bedst muligt kan tilpasses og indgå i samspillet med det eksisterende gulv.

Efter udskiftning af en planke / stav, vil der i starten kunne forekomme nuanceforskelle, da de udskiftede planker og det eksisterede gulv har været udsat for forskellig lyspåvirkning - disse forskelle vil udjævnes med tiden.

Vores gulvteknikere leverer det bedste resultat der fås, når planker og stave skal udskiftes.

Optagning planke

Opretning og afstivning af gyngende gulve

Trægulve, lagt på strøer og bjælker, stiller store krav til den underliggende konstuktion, og der kan ved denne gulvtype opstå problemstillinger mht. gulvets stabilitet.
Vi har udviklet specielle metoder til at oprette skæve og gyngende gulve - hvor vi optager gulvbrædder på vitale steder, understøtter / opretter den underliggende konstruktion og nedlægger gulvbrædder igen.

Delaminering af planker og stave

Ændringer i temperatur og luftfugtighed kan medføre, at planker og stave i parketgulve delaminerer. Vi har udviklet en metode, der oftest tillader, at den eksisterende delaminerede planke eller stav kan fastlimes uden indgreb i det øvrige gulv. Dette giver altid det bedste resultat mht. samspillet med det eksisterende gulv.

Er det ikke muligt at bevare den eksisterende planke eller stav, kan vi udskifte denne uden indgreb i det øvrige gulv

Vandskader

Limslip

Har et trægulv været udsat for vandskade, er det pga. af deformation af de brædder, der er blevet fugtpåvirket, ofte nødvendigt at udskifte disse. Vi har stor erfaring med udskiftning af brædder og planker efter fugtskader - herunder at udføre den nødvendige affugtning / akklimatisering, inden reparationen/udskiftningen udføres.

Øvrige skader

Vi udfører selvfølgelig også reparationer som udbedring af svindrevner o. lign. Er der mindre skader på et gulvs overfladebehandling, kan vi foretage udbedring f.eks. med rensning, polering og evt. genbehandling. Er der større skader, kan vi mattere eller afslibe og påføre gulvet en ny overfladebehandling.